Tiền rác hiện nay ở TPHCM gồm những tiền gì?

Trước năm năm 2025 hộ gia đình, chủ nguồn thải ở TP.HCM sẽ đóng tiền thu gom rác + tiền vận chuyển rác thải. Tùy vào mỗi quận huyện mà tiền rác sẽ khác nhau. 

Sau năm 2025 nhà nước không còn trợ giá tiền vận chuyển rác. Tiền xử lý rác sẽ bắt đầu được cộng thêm và giá thành tiền rác.

Tôi có thể đóng tiền rác bằng cách nào?

Hộ gia đình, chủ nguồn thải có thể đóng tiền rác bằng 04 cách sau:

  • Tiền mặt trực tiếp cho người thu gom/người thu tiền của Hợp tác xã/công ty thu gom.
  • Đóng tiền qua app Momo với phí 2.200 VNĐ/lần giao dịch.
  • Đóng tiền qua app Viettel Money với phí 0 đồng.
  • Chuyển khoản trực tiếp cho đơn vị thu gom, phí tùy ngân hàng của khách hàng.
Văn bản nào quy định tiền rác?

QUYẾT ĐỊNH số 20/2021/QĐ-UBND Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ban hành kèm theo tại Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố

UBND Quận Huyện sẽ ban hành giá rác theo quyết định này của Thành phố

Tiền vận chuyển rác thải đi về đâu?

Hiện nay giá tiền vận chuyển rác thải chỉ được nhà nước trợ giá 1 phần. Tiền này thu được chuyển về UBND Quận nhằm chi trả một phần cho ngân sách nhà nước.

Tiền rác tra cứu trên Website này do ai quản lý?

Tiền thu gom, vận chuyển rác trên website này được tổng hợp từ các đơn vị thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn TP.HCM. 

UBND Phường, UBND Quận Huyện sẽ giám sát định kỹ và liên tục nhằm quản lý công khai, minh bạch giá tiền rác thải sinh hoạt.

Định mức phát thải rác một hộ gia đình là như thế nào?

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt  phát sinh được dự báo dựa trên chuỗi số liệu hiện trạng và mức độ tiện nghi của khu đô thị, điểm dân cư. Định mức phát thải chất thải rắn sinh hoạt theo thông tư 01/2021/TT-BXD và quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD

Hộ gia đình 4 người ở TP.HCM thì định mức tối đa phát thải là 1,3 kg/người/ngày tương đương với trung bình 5,2 kg/hộ gia đình/ngày.

Tại sao phải phân loại rác thải?

Phân loại rác tại nguồn góp phần giảm thiểu tổng lượng rác thải trong cộng đồng thải ra môi trường nhằm giảm tải cho môi trường, tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý.

Tôi muốn bỏ một lượng lớn rác thải do chuyển nhà?

Nếu muốn bỏ lượng lớn rác thải do chuyển nhà thì phải chia nhỏ làm nhiều lần bỏ vào nơi tập kết rác hoặc tự mình vận chuyển đến điểm thu gom rác cồng kềnh. Vui lòng tham khảo thêm trong mục: "Cách bỏ rác - Rác phát sinh, rác cồng kềnh"

Tôi mới chuyển đến, tôi đăng ký đổ rác bằng cách nào?

Trên phần mềm có form "Đăng ký rác thải", bạn cần điền thông tin vào mẫu đăng ký "Rác sinh hoạt mới" và gửi đi. Đơn vị thu gom rác gần khu vực bạn chuyển đến sẽ liên hệ trao đổi và thu gom rác sinh hoạt cho bạn. Hoặc liên hệ qua hotline: 1900 0340

Có thu gom rác vào ngày lễ không?

Ngày thu gom rác vẫn như thường lệ ngay cả khi trùng ngày lễ. Tuy nhiên, sẽ có lịch nghỉ tết của việc thu gom rác vào cuối năm và đầu năm (29-30 Tết và Mùng 1-3 tết Nguyên Đán)