Thùng carton

1. CÁC LOẠI #

Thùng carton thuộc nhóm rác tái chế là các loại rác có thể sử dụng lại nhiều lần trực tiếp…

2. CÁCH THẢI BỎ #

NÊN (KHUYẾN KHÍCH)

  • Vui lòng tháo bỏ những vật dính kèm như kim loại, nhựa vinyl, plastic,…
  • Gấp thùng giấy lại, để cho độ lớn dưới 90cm rồi cột lại thành hình chữ thập

KHÔNG NÊN

  • Không trộn lẫn nhiều chất liệu giấy lại với nhau, cần tách ra theo từng chất liệu thùng giấy với nhau.
  • Không đốt rác không đúng nơi quy định

3. CÁC BƯỚC BỎ RÁC #

THÔNG TIN ĐƠN VỊ THU GOM/ VỊ TRÍ/ CHƯƠNG TRÌNH THU GOM 

  • LIÊN HỆ DỊCH VỤ ĐANG THU GOM TẠI ĐỊA PHƯƠNG
  • HOTTLINE : 1900 0340

Sidebar