Game phân loại rác tại nguồn

Game phân loại rác tại nguồn chơi trong vòng 3 phút với 4 lần nhặt các loại rác nhựa, rác thủy tinh, rác giấy, thực phẩm thừa. Game chơi tốt trên tất cả các thiết bị điện thoại hoặc máy tính. 
Link full màn hình: https://grac.vn/game/