Pin dẹt

Các loại #

Những thứ như Pin lithium-ion, pin dẹt,… cực kỳ nguy hiểm vì nếu điện vẫn còn thì các cực sẽ tiếp xúc và chập điện, tạo ra nhiệt và phát ra tia lửa. Xin vui lòng hợp tác trong việc phân loại những thứ này.

Những lưu ý khi vứt bỏ pin dẹt: #

  • Bảo vệ các điện cực chỗ điện cực bằng băng keo!
  • Hãy dán sao cho che khuất được toàn bộ phần điện cực.

Trường hợp có thể tháo ra khỏi thiết bị điện tử:

  • Sau khi đã cách điện bằng phương pháp dưới đây, xin vui lòng bỏ vào loại rác có hại hoặc mang đến các cửa hàng hợp tác tái chế ở bên phải.

Trường hợp không thể tháo ra khỏi thiết bị điện tử:

  • Đối với máy cạo râu điện, bàn chải đánh răng điện, thuốc lá điện tử, v.v … có pin sạc tích hợp và không thể tháo ra, vui lòng vứt bỏ toàn bộ thiết bị vào loại rác không cháy.

Sidebar