Nhóm chất thải nguy hại

Nhóm chất thải nguy hại bao gồm #

Tên chất thải  #

 • Bóng đèn đã qua sử dụng
 • Bình xịt côn trùng, vỏ bình gas mini
 • Chai, lọ đựng hóa chất, dầu nhớt

 • Dầu nhớt thải
 • Pin các loại
 • Ắc quy thải

 • Thiết bị điện tử gia dụng
 • Nhiệt kế

Phương pháp xử lý #

Tái chế, đốt, hóa rắn và chôn lấp an toàn

Tại sao những vật trên được xếp vào nhóm chất thải nguy hại?  #

 • Vì loại chất thải này có những tính chất nguy hiểm như: độc hại với con người, độc với hệ sinh thái, dễ cháy, dễ nổ,…
 • Nằm trong danh mục chất thải nguy hại theo công văn số 4507/STNMT-CTR của Sở Tài Nguyên và Môi trường Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Rất nguy hiểm, đặc biệt khi lưu trữ hoặc thải bỏ không đúng cách.
 • Bị xử phạt cao khi thải bỏ không đúng quy định.

Tại sao rác thải nguy hại lại được thu gom theo cách đặc biệt? #

 • Vì tần suất thu gom ít
 • Vì số lượng không nhiều
 • Vì chi phí xử lý đắt đỏ và dư lượng rác thải ra môi trường rất lớn
 • Vì độc hại và nguy hiểm nên cần có phương tiện và giấy phép của Bộ TNMT

Căn cứ theo Quyết định 09/2021/QĐ-UBND của UBND TP.HCM và hướng dẫn phân loại rác tại nguồn theo công văn số 4507/STNMT-CTR của Sở Tài Nguyên và Môi trường Thành Phố Hồ Chí Minh.

 

Sidebar