Bình xịt gas, bình xịt

Những lưu ý khi vứt bỏ bình xịt gas, bình xịt #

  • Vui lòng vứt bỏ sau khi đã sử dụng hết.
  • Nếu dùng chưa hết thì hãy ghi rõ là ” bên trong vẫn còn…”
  • Không cần phải khoan lỗ
  • Vui lòng bỏ trong một túi khác với lon, chai, chai nhựa và băng video.
binh gas mini 
Sidebar