20 câu hỏi về thu gom rác sinh hoạt của Hợp tác xã

20 câu hỏi đáp thường gặp của người dân, hộ gia đình về thu gom rác thải sinh hoạt của Hợp tác xã môi trường quận 3, Hợp tác xã môi trường quận Tân Bình, Hợp tác xã môi trường quận Gò Vấp. Căn cứ pháp lý: Quyết định 12 /2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn … Read More