Các thông tin mới nhất về môi trường - về GRAC
Fanpage
126+
followers
Cộng đồng GRAC Hà Nội
Group
1275+
Members
Cộng đồng GRAC Sài Gòn
Group
510+
Members
 
 

Giám Đốc HTX

Nguyễn Trọng Minh

Liên hệgửi mail
 
 

Phó Giám Đốc

Trần Lê Tống Ngọc Thanh Loan

Liên hệgửi mail
 

Ban Kiểm Soát

Nguyễn Hoàng
Kim Phụng

Liên hệgửi mail

Ban Kiểm Soát

Nguyễn Thị
Hồng Mai

Liên hệgửi mail

Kế Toán

Lê Võ
Huyền Trân

Liên hệgửi mail

Hành chính NS

Nguyễn
Đình Đức

Liên hệgửi mail

Phòng Kỹ Thuật

Lê Mạnh Tuấn

Liên hệgửi mail

Phòng Kỹ Thuật

Nguyễn Thị Phương Thảo

Liên hệgửi mail

Phòng Kỹ Thuật

Trần Thị Tuyết Loan

Liên hệgửi mail

Phòng Tổng Hợp

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

Liên hệgửi mail

Phòng Tổng Hợp

Hoàng Khánh Chi

Liên hệgửi mail

Phòng Tổng Hợp

Trần Thị Ái My

Liên hệgửi mail