Hợp tác xã môi trường quận Tân Bình

Hợp tác xã môi trường quận Tân Bình

Mã số thuế: 0315806731
Địa chỉ: 31/29 Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Fanpage: https://www.facebook.com/dothithongminhGrac

Group: https://www.facebook.com/groups/grac.vn