Image
Image

HỢP TÁC XÃ MÔI TRƯỜNG QUẬN TÂN BÌNH

Địa chỉ: 31/29 Nguyễn Đình Khơi, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
MSST: 0315806731
Email: 
htxmoitruongquantanbinh@gmail.com
Fanpage: 
https://www.facebook.com/dothithongminhGrac
Group:
https://www.facebook.com/groups/grac.vn
Địa bàn thu gom rác thải: Tại 15 Phường
Image
Image
Biểu tượng Hợp tác xã: 
Biểu tượng là hình tròn. Hình tròn bên ngoài có nền màu xanh lá, viền đen, phía trên có chữ “HỢP TÁC XÔ màu trắng, phía dưới có chữ “MÔI TRƯỜNG” màu trắng, phía trái và phải có ngôi sao màu trắng. Hình tròn bên trong có nền màu trắng, viền đen, có chữ “QUẬN TÂN BÌNH” màu đen.
Mô hình và mục tiêu hoạt động hợp tác xã:

Image
Mô hình hoạt động: 
Thầu kinh doanh khai thác và quản lý các đường dây thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn Quận Tân Bình và các khu vực lân cận.
Mục tiêu hoạt động:
Hợp tác xã được thành lập nhằm mục tiêu hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho các thành viên nhằm đáp ứng các nhu cầu và nguyện vọng chung của thành viên về kinh tế và đời sống, phục vụ và hỗ trợ thành viên phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thêm lợi ích cho thành viên. “Vì thành viên phục vụ” là mục tiêu cao nhất trong mọi hoạt động của hợp tác xã, mang lại lợi ích vật chất và tinh thần cho tất cả các thành viên, tập thể và cộng đồng.
Hình thành hệ thống quản lý, an toàn theo hướng chất lượng cao, góp phần xây dựng xã hội.

.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image