Máy tính Casio

Máy tính phổ thông Phù hợp cho học sinh cấp 2 cấp 3 Dễ dàng tiện dụng cầm đi Máy tính casio còn tốt,pin mới thay Do còn dư nên tặng lại cho bạn nào cần ạ! Liên hệ: theo app Grac cung cấp