Sứ mệnh của GRAC

Hãy biến rác thải thành của cải. Đừng để của cải thành lãng phí !!!

Grac áp dụng công nghệ 4.0 trong quản lý và phân loại rác tại nguồn cho các đô thị tại Việt Nam.

Góp phần hình thành thế giới không rác thải từ các hoạt động tái chế, tái sử dụng chất thải.

Thúc đẩy quá trình xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh .

Tầm nhìn


GRAC – Project


Dự án cộng đồng vì thế giới không rác thải

Minh Nguyễn CEONương Nguyễn Deputy project managerVân Phan Deputy project managerTrang Ngô DesignerMai NguyễnDeveloperPhụng Nguyễn Project SecretaryNguyện PhạmDeveloperVy TrầnDeveloperNgân NguyễnDeveloperThiện VõDesignerThơ Huỳnh DeveloperKhoa GiangDeveloperKiều Nguyễn ConsultantPhương Mai AccountantThảo Nguyễn ConsultantTuấn LêConsultantLoan TrầnConsultantChi HoàngTraining specialistTrâm NguyễnTraining specialistĐức NguyễnTraining specialistDung LýTraining SecretaryHãy đến với chúng tôi

Contact: 090 664 2277 – Kim Phụng – kimphung@ungphosuco.vn

Contact: 0345 324 129 – Hồng Mai – hongmai@ungphosuco.vn